ladda ner Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen pdf, epub

ladda ner Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen pdf, epub

Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen

  • Siffra: 347701961423959
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 3494)
  • Paperback : 144 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling. För att stärka skyddet för enskilda individer vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker - men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård tillsattes utredningen. I uppdraget har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

I uppdraget för utredningen har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd. I slutsatserna ingår bl.a. att vissa behandlingar bör utföras av medicinskt utbildad personal som t.ex. sjuksköterskor och tandläkare.

Köp den tryckta utredningen - så kan du ta del av de kompletta förslagen!

Relaterade böcker