ladda ner Grannbråket som gick till domstol : vikten av en noggrann utredning - kan vi verkligen lita på JO? epub pdf

ladda ner Grannbråket som gick till domstol : vikten av en noggrann utredning - kan vi verkligen lita på JO? epub pdf

Grannbråket som gick till domstol : vikten av en noggrann utredning - kan vi verkligen lita på JO?

  • Siffra: 590536844254458
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.8/5 (Votes: 3380)
  • Paperback : 143 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

De två grannarna på den gotländska landsbygden, Clarence och Kalle, hade polisanmält varandra för misshandel. Brottsutredningen valde att ta parti för Clarence som hade sin sambo som vittne. Clarence var av adligt ursprung. Kalle var vanlig gotlänning.

Trots motstridande uppgifter från Clarence och hans sambo vann Clarence målet hela vägen upp till Högsta domstolen (HD).

Polisutredningen hade varit ofullständig vilket ledde till att fallet blev felbehandlat. Från Kalles sida yrkade man därför på en korrekt utredning med ny rättegång. HD avslog resningsansökan.

För att personer ska kunna skyddas från felaktig behandling av myndigheterna är det meningen att Justitieombudsmannen (JO) ska granska deras förfarande.

Tre anmälningar till JO under rättsprocedurens gång gjordes från Kalles sida. Ingen av dessa anmälningar ledde till någon erinran från JO.

En av anmälningarna gällde begäran om undersökning varför bandupptagningen av hovrättsförhöret med vittnet, Clarences sambo, saknade fortsättning. Bandet tystnade när Kalle förhörde vittnet varför även utskriften av förhöret är stympad. Innan dess hade vittnet börjat visa förvirring av Kalles frågor. Därefter hade, enligt Kalle, vittnet först påstått sig ha sett det slag som Kalle dömdes för, sedan att hon inte hade sett slaget. Clarences sambo hade avlagt vittnesed.

Efter mer än ett års tystnad från JO sändes en påminnelse härom. JO svarade att de avslutat ärendet utan åtgärd.

En totalt försvunnen bandupptagning av tingsrättsförhöret med Clarence gav upphov till ännu en JO-anmälan. På denna anmälan reagerade däremot JO genom att åtminstone fråga tingsrätten om orsaken till försvinnandet.

Tjugo år senare, år 2004, ställdes frågan till JO om ärendet med det avbrutna hovrättsförhöret numera skulle ha undersökts. JO svarade att de inte arbetar på det sättet att de går igenom ett gammalt och avslutat ärende för att uttala sig i den "hypotetiska frågan".

Inga-Britt Josefsson följde denna fråga som anhörig till Kalle. Efter en nära beskrivning av vad som hände ställs frågan hur JO sköter sitt uppdrag. -Kan vi lita på JO om de fungerar så bristfälligt, kan man undra. Boken ges ut på eget förlag.

Relaterade böcker