uppkopplad Bede Griffiths : en pionjär i nutida religionsdialog epub, pdf

uppkopplad Bede Griffiths : en pionjär i nutida religionsdialog epub, pdf

Bede Griffiths : en pionjär i nutida religionsdialog

  • Siffra: 243366738102555
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.8/5 (Votes: 3982)
  • Paperback : 163 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Det personliga mötet spelar ofta en helt avgörande roll. Så även i religionens värld. Teologiska tankebyggen förmår sällan gripa så starkt som utstrålningen från en andligt levande gestalt. För teol.dr Sten Rodhe fick mötet med den engelske benediktinmunken Bede Griffiths just en sådan betydelse. 1982 fick han fader Bedes The Marriage of East and West i sin hand, 1988 träffade han bokens författare personligen. I tjugo år har Sten Rodhe fördjupat sig i Bede Griffiths författarskap; vid flera vistelser i fader Bedes indiska ashram har han med honom diskuterat hans tänkande.

Man kan kalla fader Bede för en sökande kristen, som slutligen överskred den traditionella kristendomens gränser. Som ung lämnade han den anglikanska kyrkan för den katolska. Vid fyrtiåtta års ålder bröt han upp ur den trygga engelska klostermiljön för att verka i Indien.

Det finns inga slutgiltiga svar på livsfrågorna. Livet är ytterst sett ett gudomligt mysterium. Det kan upplevas men inte fångas i rationella termer. Fader Bedes tolkning av kristendomen i indisk terminologi är ett ovärderligt bidrag till teologin och dialogen mellan världsreligionerna. Han har på så sätt medverkat till den universalisering av kristendomen som just nu pågår.

Relaterade böcker